Guidede ture

Historic Talks tilbyder guidede ture til en lang række slotte, palæer og herregårde. Læs mere om de forskellige ture her på siden.


Rosenborg Slot - Historic Talks

Rosenborg Slot

På denne guidede tur kommer du med ind bag murene på Rosenborg Slot og lærer mere om slottets fascinerende og interessante historie.

Christian IV’s lystslot, Rosenborg, danner rammen om uvurderlige nationalhistoriske klenodier som rigets regalier og kronjuveler og huser samtidig Kongernes Samling.

På rundvisningen får du en kulturhistorisk gennemgang af slottet, dets historie og samlinger. Selve tiden omkring Christian IV fortæller vi dig om i Vinterstuen og Kongens soveværelse, hvor vi kommer tæt på kongens hverdag.

Vi fortsætter i den Lange Sal med tronstolene og sølvløverne, og den guidede tur bliver rundet af i Skatkammeret med regalierne og Kronjuvelerne.

Du vil således blive præsenteret for nogle af de mest potente symboler på kongelig magt og historie i Danmark.

Hvis du har specielle historiske interesser, kan det evt. passes ind i turen.

Varighed: 1½ time.

Turen kan afholdes for max. 25 personer.

 

Kontakt for pris og bestilling


Amalienborgmuseet

Lær mere om kongernes hverdag med en spændende guidet tur på Amalienborgmuseet i kongernes arbejdsværelser.

Som en forlænger af Kongernes Samling og de historiske interiører og samlinger på Rosenborg findes Amalienborgmuseet i Christian VIII’s Palæ.

På turen præsenterer vi dig for det, der til dagligt bliver kaldet Kongernes arbejdsværelser. Du kommer med på en kulturhistorisk og meget personlig gennemgang af kongerne og tiden fra Christian IX og frem til og med Frederik IX.

Selve arbejdsværelserne er rekonstruerede, som den enkelte monark har kendt dem og demonstrerer en meget høj autenticitet. Samtidig vil turen være en både fascinerende og næsten intim tilgang til monarken i sit arbejdsværelse.

Varighed: 1¼ time.

Turen kan afholdes for maks. 25 personer.

 

Kontakt for pris og bestilling

Dronning Louises daglige salon - Historic Talks


Gallasalen, Chr. VIII's Palæ - Historic Talks

Abildgaard Salene

Kom med os på en spændende guidet tur i Abildgaard Salene i Christian VIII’s Palæ.

Efter den kongelige familie erhvervede Amalienborg palæerne i 1794, flyttede Arveprins Frederik ind i det tidligere Levetzaus Palæ med sin familie. Han iværksatte omgående en større modernisering af palæet, der stod færdigombygget og nyindrettet omkring 1798.

Den ledende kunstner af arbejderne, Nikolai Abraham Abildgaard, havde da skabt et af rigets mest moderne og gennemførte hjem.

Salene i palæet, der i daglig tale er kendt som Christian VIII’s Palæ, blev gennemrestaurerede i 1990’erne og er noget af det mest stilfulde og spændende ny-klassicistiske interiørkunst, du kan opleve i Danmark.

I dag bliver salene anvendt til repræsentation af prinseparret Joachim og Marie, og prinsesse Benedikte.

På turen tager vi dig med rundt i Abildgaards og Arveprins Frederiks fest appartementer. Vi går gennem den smukke Gallasal og ser det nyopstillede bronze-bordplateau i Appartementsalen. Vi runder af i Arveprinsens svigerdatter, den senere dronning Caroline Amalies gotiske bibliotek.

Varighed: 1¼ time.

Turen kan afholdes for maks. 25 personer.

 

Kontakt for pris og bestilling


Christian VII’s Palæ

På denne guidede tur kommer du med ind i et af de fornemste palæer, der udgør Amalienborg.

Da hofbygmester Nikolai Eigtved projekterede de fire Amalienborg palæer i årene omkring 1749 – 1750, var det et ufravigeligt krav, at facaderne blev ens for at afspejle den ro og orden, som var enevældens grundstruktur.

Lige så identiske palæerne blev udadtil, lige så forskellige skulle interiørerne vise sig at blive. Ganske hurtigt blev det tydeligt, at dette palæ, overhofmarskal Adam Gottlob Moltkes, langt skulle komme til at overgå de andre tre i indre pragt. Sådan er det - lidt vovet sagt - heldigvis stadig i dag.

Palæet, som til daglig er kendt som Christian VII’s Palæ, bliver anvendt til gæste- og repræsentationsformål af H.M. Dronningen og blev i 1996 genåbnet for offentligheden efter mange års gennemgribende restaurering.

Palæet præsenterer en ganske enestående række af fuldblodsinteriører fra 1750’erne. Interiørerne udgør noget af det mest gennemførte og repræsentative, der findes af rokoko indretningskunst i Europa.
 
På turen får du en kulturhistorisk gennemgang af 12 af palæets rum, deriblandt den nærmest overdådige store Sal. Denne sal fungerer bl.a. som ramme om det årlige Nytårstaffel, og Rosen, hvor det originale Flora Danica porcelæn er udstillet.

Varighed: Ca. 1¼ time.

Turen kan afholdes for maks. 25 personer.

 

Kontakt for pris og bestilling

Chr. VII's Palæ - Historic Talks


Kronborg Slot, Historic Talks

Kronborg Slot

Kronborg Slot har i mere end 400 år været kendt som et af de mest imponerende slotsbyggerier og fæstningsanlæg i Nordeuropa.

Slottet demonstrerede kongens magt, og det rygtedes hurtigt ude i Europa, hvordan diplomater og fyrstelige gæster blev modtaget og underholdt med stor pragt af kongen.

Selv William Shakespeare hørte om Kronborg og brugte stedet i sin berømte fortælling om Hamlet.

På denne guidede tur tager vi dig med gennem kongen og dronningens smukt restaurerede værelser. Vi fortsætter gennem den imponerende Riddersal, og vi besøger kirken, der på fornem vis via sin indretning og udstyr fortæller om Kronborgs oprindelige pragt.

Kronborg er med på UNESCO’s liste over verdens kulturarv.

Varighed: 2 timer.

Turen kan afholdes for maks. 25 personer og tilbydes på dansk, engelsk eller fransk. Dele af fæstningsanlægget og kasematterne kan inkluderes, hvis du ønsker det.

 

Kontakt Historic Talks for pris og bestilling


Ledreborg - Historic Talks

Ledreborg

Tag med Historic Talks på en spændende guidet tur til Ledreborg.

I 1739 erhvervede den senere lensgreve og oversekretær i konseillet, Johan Ludvig von Holstein, en gammel herregård opført i 1660’erne med navnet Lejregaard beliggende ved Lejre vest for Roskilde.

De næste godt 10 år blev anlægget udbygget til at blive et af Skandinaviens mest formfuldendte herregårdsanlæg og fik derefter navnet Ledreborg. I 1750 var bygge- og anlægsarbejderne i store træk færdige, og J. L. Holstein blev udnævnt til lensgreve Holstein-Ledreborg af Frederik V. Dermed var både karrieren og den fysiske indramning af hans liv således på plads.

I dag er Ledreborg fortsat i Holstein-Ledreborg familiens besiddelse. På turen tager vi dig med rundt i de yderst velbevarede interiører og kapellet, der udgør en del af Danmarks mest helstøbte og bedst bevarede herregårdsanlæg fra midten af 1700-tallet.

Varighed: 1¼ time.

Turen kan afholdes for maks. 25 personer.

 

Kontakt for pris og bestilling


Frederiksborg Slot

Tag med på en guidet tur til det smukke Frederiksborg Slot i Hillerød.

Fra starten af 1600-tallet udbyggede Christian IV med store visioner sin fars gamle slot i Hillerød og gjorde det til et af Skandinaviens mest storladne og imposante kongeresidenser med et nærmest ødselt inventar.

Slottets indre blev næsten totalt ødelagt ved en katastrofal brand i 1859, men det blev genopført og åbnede som nationalhistorisk museum i 1882 finansieret af Carlsbergfondet.

Slottets tre hovedfløje perspektiverer via sit rige inventar af malerier, møbler og kunstgenstande Danmarks historie. Turen tager sit udgangspunkt i Christian IV’s bygningsmasse, slotskirken og rum med historie fra Christian IV’s tronbestigelse til og med omring år 1800.

Hvis du har specielle historiske interesser, kan det eventuelt passes ind i turen.

Den meget smukke og rekonstruerede barokpark kan også indgå som en del af turen.

Varighed: 2½ eller 2 timer med eller uden slotsparken.

Turen kan afholdes for maks. 20 personer.

 

Kontakt for pris og bestilling

Frederiksborg Slot - Historic Talks


Lindencrones Palæ - Historic Talks

Lindencrones Palæ

Kom med indenfor på Lindencrones Palæ på denne guidede tur med Historic Talks.

Som en del af Frederiksstadens palæbyggeri blev der på hjørnet af Bredgade og St. Annæ Plads opført den markante bygning, der kendes som Lindencrones Palæ.

Nikolai Eigtved havde tegnet bygningen, og bygherren var den borgerligt fødte Christen Jensen Lintrup, der havde gjort karriere inden for handel, og som i 1756 blev adlet under navnet Lindencrone.

Palæet blev opført i årene 1751-53 og var fra første færd en særlig vigtig bygning, der skulle markere indgangen fra den gamle by til den nye Frederiksstad. At palæet endvidere blev opført i kridtsten, og ikke de kostbare sandsten som de øvrige palæer, vakte stor opsigt i datidens København.

Lindencrones Palæ blev i 2003 erhvervet af Bestseller koncernen og er siden sat smukt i stand med stor respekt for bygningens historie.

På turen fokuserer vi på de historiske aspekter af palæet, men viser dig samtidig også, hvordan en større dansk produktionsvirksomhed har indrettet sig i en 250-år gammel fredet bygning.

Varighed: 1 time.

Turen kan afholdes for maks. 20 personer.

 

Kontakt for pris og bestilling


De Kongelige Repræsentationslokaler på Christiansborg Slot

Tag med på denne guidede tur og oplev hvor gallatafler og den traditionsrige nytårskur finder sted hvert år.

De Kongelige Repræsentationslokaler på Christiansborg Slot bliver anvendt af den kongelige familie til store festligheder, de årlige nytårskure, tafler, ambassadørmodtagelser mv.

Salene blev indrettet i midten af 1920’erne, da man opførte det nuværende og tredje Christiansborg Slot på samme plads som de to forgængere.

Selvom en kongelig privatbolig blev projekteret på slottet, beholdt den kongelige familie dog sin daglige residens på Amalienborg. De Kongelige Repræsentationslokaler gav såvel dengang som i dag plads til mange gæster i store rum og forhold, som palæerne på Amalienborg ikke kan præsentere.

Salene og gemakkerne i De Kongelige Repræsentationslokaler er møbleret med kunstgenstande og inventar fra de tidligere slotte i smuk kombination med helt ny kunst.

Under turen præsenterer vi dig for De Kongelige Repræsentationslokaler og fortæller om brug, historie og inventar, hvor Bjørn Nørgaards meget fortællende  smukke gobeliner i Riddersalen indtager en særlig rolle.

Alt efter ønske kan Det Kongelige Festkøkken, Slotskirken og/el. De Kongelige Stalde inkluderes i turen.

Varighed: 1¼ time.

Turen kan afholdes for max. 25 personer.

 

Kontakt for pris og bestilling

Tronsalen, Christiansborg Slot, Historic Talks


Privat rundvisning på herregård

Ønsker du en privat rundvisning på en herregård?

Vi arbejder tæt sammen med flere private herregårde på Sjælland og Fyn med muligheder for rundvisning. Disse herregårde er ikke permanent åbne for publikum og figurerer derfor ikke her på siden.

 

Kontakt os og hør nærmere

Til toppen